top of page

Ankara Şehir Hastanesi Özel Ambulans

Anakara bilkent şehir hastanesinden alınan hastalırımız evine, devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, özel poliklinikler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel muayenehaneler, tıp merkezleri, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, özel tıbbi görüntüleme merkezleri, alternatif tıp merkezleri yada hastamızın dilediği nokratalara tranferini gerçekleştirmekteyiz.

bottom of page