top of page

Özel Ambulans Ankara

Özel Ambulans ankara

    Özel ambulans,  
Özel ambulans , acil sıhhat hizmeti sunumunda gereken personel ve malzemeyi en süratli halde ulaştırmak ve vaka yerinde görev yapmak suretiyle kullanılan her türlü kara, hava ve deniz aracıdır. Olay yerinde tıbbi müdahale, teknik ve lojistik yardımcı için kullanılacak olan bu araçlar motosiklet, bisiklet, doktor aracı, medikal kurtarma aracı, organ nakli aracı, mobil komuta kontrol aracı, mobil haberleşme aracı, mobil esenlik aracı ve benzeri araçlar olup hasta nakliyat amaçlı kullanılamaz. 
 
Acil sıhhat araçları ilk kez Universiade 2005 üniversite oyunları sırasında izmir'de 112 acil esenlik hizmetlerinde kullanılmıştır. Bu ambulanslar, hekimsiz ambulanslara destek vermek ve doktorlu ekiplerle vaka yerine ulaşmak için kullanılır. Ayrıca olağandışı vaziyet ve afetlerde vaka yerine esenlik personeli ve tıbbi-teknik malzemelerin taşınmasında kullanılır.. Bu araçlar aşağıda belirtilen genel özelliklere sahip olmalıdır: 
 
- Işıklı ve sesli ihtar sistemi, 
- Haberleşme cihazları, (telsiz, telefon gibi) 
- Aracın kullanım amacını belirten fosforlu makale ve işaretler, 
- Aracın kullanım amacına müsait tıbbi ve teknik donanım. 
 
Acil sağlık araçları, ancak ambulans servisleri ve sağlık kurumları bünyesinde ve amacına müsait olarak kullanılabilir; başka kişi ve kuruluşlarca kullanılamaz. 
 
 
Bisikletler, trafiğe kapalı yada yoğun kalabalığın mevcut olduğu yerlerde ambulansın vaka yerine ulaşmasının zor olduğu alanlarda görev yapar. Bisikletli ekiplerde acele tıp teknisyenleri görev yapmaktadır. Bisikletlerin ışıklı ve sesli sirenleri mevcuttur. Ekiplerin komuta test merkezi ile iletişimleri için kulaklıklı telsizleri bulunur

 

 Ambulansın arasında kullanılan bütün ekipman ve malzemelerin olay sonrası temizliğinin nasıl yapılacağı, ne sıklıkta yapılacağı, iyi mi bir sıra içereceği ve hangi temizlik malzemeleri ve dezenfektanların kullanılacağının istasyonda vazife yapan ekip tarafından bilinmesi gerekir; çünkü ambulans temizliği bir ekip işidir. Istasyonlarda bu işi yapmak için ek olarak personel görevlendirilmez. Her olay dönüşünde ambulans ekipmanlarının temizliği/dezenfeksiyonu nöbetçi ekip tarafından yapılır ve araç-gereç temizlik test listesine kaydedilerek imzalanır. 
 
Kan ve vücut sıvıları ile bulaşmış olan alet ve malzemeler için yüksek düzey dezenfeksiyon, kan ve vücut sıvıları ile bulaşma olmayan alet ve malzemeler için düşük seviye dezenfeksiyon uygulanır. Ya da ancak su ve deterjanla malzemeler temizlenir.  
 
Dezenfeksiyon esnasında kullanılacak solüsyonu hazırlamak için piyasada bulunan ve %five klor içeren çamaşır suyu kullanılır.

Yazar: doga ambulans 02.05.2020

bottom of page