top of page
dogaambulans.jpg

Özel Ambulans Nedir ?

Özel ambulans hizmeti "Ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliği" nde belirtildiği üzere Sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılan özel iştiraklardır. 112 den bağımsız olarak hizmet vermkete olup hastanın isteiği üzerine nakil hizmeti verir.

dogaambulans.jpg

Hasta Nakil Ambulansı Nedir ?

Hasta nakil ambulansları acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta yaralıların naklini sağlamak amacıyla hizmet veren Sağlık bakanlığınca yönetmelikte belirtilen donanıma ve personele sahip mavi şeritli kara ambulanslarıdır.

bottom of page