top of page

Özel Ambulans Ücretleri

Özel Ambulans nedir ?

    Özel ambulans, Sağlık bakanlığının 07.12.2006 tarihli 26369 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile yürütülen, hastaların genellikle "hastaneden eve nakil ve şehirler arası" transferini sağlamak için çalışan, bünyesinde sağlık personelleri bulunduran ambulans firmalarıdır.

Özel Ambulans

2022 Özel Ambulans fiyatları ne kadar ?

    Şehir içi ve şehir dışı hasta nakil ambulans ücretinin 10 km mesafeye kadar asgari 200,00 TL ve azami 250,00 TL, 10 km’nin üzerindeki mesafeler için açılış ücreti + her km. için 6,8 TL olarak hesaplanır. Acil yardım ambulansında ise yine şehir içi ve şehir dışı ücretinin 10 km mesafeye kadar asgari 250,00 TL ve azami 260,00 TL, 10 km’nin üzerindeki mesafeler için açılış ücreti + her km. İçin 7,00 TL olarak hesaplanır. 

Hasta nakil ambulansı bekleme ücretinin ilk 30 dakikası ücretsiz, üzeri her saat için 120.00 TL, Acil yardım ambulansı ise bekleme ücretinin ilk 15 dakikası ücretsiz, üzeri her saat için 108.00 TL olarak fiyatlandırılır. Belirlenen ücretlere hastanın bulunduğu yerden alınıp gideceği yere teslim edilmesinin ambulansa kadar indirilmesi, ambulanstan gideceği yere çıkarılması ve KDV dahildir. Hastanın durumuna göre verilen tıbbi hizmetin ücretlendirilmesinde taban ve tavan olarak yürürlükte olan Sağlıkta Uygulama Tebliği’nin (Tedavi Yardımı) ilgili kaleminin esas alınır.

Hasta nakil ambulansı nedir ?

Nakil ambulansı, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların naklini sağlamak amacıyla kullanılan ve yönetmelikte belirtilen teknik ve tıbbi donanıma haiz kara ambulansıdır.

Hasta nakil ambulansında azca en iki personel (ATT, ATT, ATT, AABT yada ATT, şoför gibi olabilir) vazife yapar. ATT, ATT yada ATT, AABT olarak oluşan ekiplerde personellerden biri sürücü olarak çalışır. Hasta nakli esnasında bir sağlık çalışanı hasta kabininde hastaya refakat eder. Gerekiyorsa ekibe Ģoför eklenir.

Nakil ambulansları evden hastaneye, hastaneden eve, sıhhat kuruluşundan diğer esenlik kuruluşuna hasta nakli ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olabilecek hastalara hizmet vermek amacı ile kullanılır. Hasta nakil ambulanslarında ki şerit mavi renkli ve fosforlu özellikte ve minimum 200 mm genişliğindedir.

Acil yardım ambulansı nedir ?

Acil yardım ambulansı, acele durumda, olay yerinde ve ambulans içinde hasta ve yaralılara gerekli acele tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve yönetmelikte yer edinen teknik ve tıbbi donanıma sahip 24 saat hizmet veren kara aracıdır. Acil yardım ambulansları ve kadrosu komuta test merkezinin çağrılarına bağlı olarak hasta yada yaralılara ulaşabilmek için acil yardım istasyonlarında hazır olarak bekler.
 

Acil yardım ambulansı

Acil yardım ambulanslarında minimum bir hekim ve/yada ambulans ve acele bakım teknikeri (AABT) ve bir acele tıp teknisyeni (sağlık personeli) olmak üzere en az üç personel vazife yapar. Gerekiyorsa kadroya şoför eklenir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda (A2 ve B2 tip ambulans) hasta kabininde nakil sırasında hastaya müdahale etmek üzere vazife meydana getiren personelden biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır.

Acil yardım ambulansı, beyaz renkte kırmızı renkli ve fosforlu nitelikte olup en az 200 mm genişliğinde bir şerit çevreler. Ayrıca hilal karakteri ve “acil yardım ambulansı" kelimesi, kırmızı renktedir.

özel ambulans hesaplaması

Yazar: doga ambulans 01.05.2021

bottom of page